Element zraka

Element zraka

Śrīmad-Bhāgavatam 3.26.37.

cālanam vyūhanam prāptir
netrtvam dravya-śabdayoh
sarvendriyānām ātmatvam
vāyoh karmābhilaksanam

cālanam — pokretima; vyūhanam — miješanju; prāptih — dozvoljavanju pristupa; netrtvam — noseći; dravya-śabdayoh — djeliće sastojka i zvuka; sarva-indriyānām — svih osjetila; ātmatvam — omogućavanju ispravnog djelovanja; vāyoh — zraka; karma — djelovanje; abhilaksanam — istaknuta svojstva.

Djelovanje zraka se očituje u pokretima, miješanju, dozvoljavanju pristupa predmetima zvuka i drugim osjetilnim opažajima i omogućavanju pravilnog djelovanja svih drugih osjetila.

Smisao: Utjecaj zraka možemo opaziti u pokretanju grana na drvetu ili skupljanju suhog lišća po zemlji. Slično tome, tijelo se pokreće samo zahvaljujući djelovanju zraka i kada se protok zraka poremeti, pojavljuju se mnoge bolesti. Paraliza, živčani slom, ludilo i mnoge druge bolesti su ustvari posljedíca nedovoljnog protoka zraka. U Ayur-vedskom sustavu ove bolesti se liječe na osnovu protoka zraka. Ako od samog početka vodimo računa o procesu strujanja zraka, takve se bolesti ne mogu pojaviti.

Iz Ayur-vede i Śrīmad-Bhāgavatama jasno proizlazi da se mnoge unutarnje i vanjske djelatnosti odvijaju samo zbog zraka i čim dođe do poremećaja u njegovom strujanju, ove djelatnosti se ne mogu odvijati. Ovdje je jasno rečeno netrtvam dravya-śabdayoh. Naš osjećaj vladanja djelatnostima također je posljedica djelovanja zraka. Ako je strujanje zraka ugušeno, ne možemo prići mjestu nakon što smo čuli zvuk. Ako nas neko pozove, čujemo zvuk zbog strujanja zraka i prilazimo tom zvuku ili mjestu odakle zvuk dolazi. U ovom stihu jasno je rečeno da sve je to kretanja zraka. Sposobnost osjećanja mirisa je također djelovanje zraka.

(iz Śrīmad-Bhāgavatama, krunskog dragulja vedske književnosti. Prijevod i tumačenja A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)