Nadilaženje patnje

Dobrim ponašanjem i slobodom od zavisti osoba treba neutralizirati patnje koje joj nanose druga živa bića, meditacijom u transu treba neutralizirati patnje koje donosi proviđenje, a primjenom hatha-yoge, pranayame i sličnih procesa, treba neutralizirati patnje koje potječu od tijela i uma. Slično tome, razvijanjem gune vrline, posebno u pogledu uzimanja hrane, treba svladati spavanje.

Pročitaj više…

Nadilaženje patnje

Dobrim ponašanjem i slobodom od zavisti osoba treba neutralizirati patnje koje joj nanose druga živa bića, meditacijom u transu treba neutralizirati patnje koje donosi proviđenje, a primjenom hatha-yoge, pranayame i sličnih procesa, treba neutralizirati patnje koje potječu od tijela i uma. Slično tome, razvijanjem gune vrline, posebno u pogledu uzimanja hrane, treba svladati spavanje.

Pročitaj više…