Uvijek vidjeti Boga

Uvijek vidjeti Boga

Bhagavad-gītā 6.30

yo mām paśyati sarvatra
sarvam ca mayi paśyati
tasyāham na pranaśyāmi
sa ca me na pranaśyati

yah — tko god; mām — Mene; paśyati — vidi; sarvatra — svuda; sarvam — sve; ca — i; mayi — u Meni; paśyati — vidi; tasya — za njega; aham — Ja; na — nisam; pranaśyāmi — izgubljen; sah — on; ca — također; me — za Mene; na — nije; pranaśyati — izgubljen.

Onaj tko svuda vidi Mene i sve vidi u Meni nikada se ne odvaja od Mene niti se Ja ikada odvajam od njega.

Smisao: Osoba svjesna Krišne vidi Gospodina Krišnu svuda i sve vidi u Krišni. Ona može naizgled vidjeti sve odvojene pojavnosti materijalne prirode, ali u svim okolnostima svjesna je Krišne znajući da je sve očitovanje Krišnine energije. Ništa ne može postojati bez Krišne. Krišna je gospodar svega – to je temeljno načelo svjesnosti Krišne. Svjesnost Krišne je stanje razvijene ljubavi prema Krišni — razina transcendentalna čak i prema materijalnom oslobođenju. U tom stadiju svjesnosti Krišne. transcendentalnom prema samospoznaji, Krišna postaje sve za bhaktu, koji potpuno obuzet ljubavlju prema Krišni postaje sjedinjen s Krišnom. između Gospodina i bhakte tada vlada blizak odnos. U tom stadiju živo biće nikada ne može biti uništeno, niti Božanska Osoba ikada nestaje s pogleda bhakte. Stapanje s Krišnom duhovno je uništenje. Bhakta se ne izlaže toj opasnosti. U Brahma-samhiti (5.38) rečeno je:

premāñjana-cchurita-bhakti-vilocanena
santah sadaiva hrdayesu vilokayanti
yam śyāmasundaram acintya-guna-svarūpam
govindam ādi-purusam tam aham bhajāmi

“Obožavam prvobitnog Gospodina, Govindu, kojeg bhakte očiju premazanih pomašću ljubavi uvijek vide u Njegovu vječnom obliku Šyāmasundare,  prisutnom u srcu bhakte.”

U tom stadiju Gospodin Krišna nikada ne nestaje s pogleda bhakte. Isto to vrijedi i za yogija, koji u srcu vidi Gospodina kao Paramātmu. Takav yogi postaje čisti bhakta i ne može podnijeti ni trenutak svog života ako u sebi ne može vidjeti Gospodina.

(iz Bhagavad-gīte kakva jest, prijevod i tumačenja A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)

Ostavite komentar:

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

  • Kontakt

    Ako imate bilo kakvih pitanja slobodno nam se obratite popunjavanjem obrasca ili nam pišite na e-mail adresu info@sretna-dusa.com

    Kontakt