Vrlo povjerljivi opisi Boga

Vrlo povjerljivi opisi Boga

Śrī Brahma-samhitā 5.32.

angāni yasya sakalendriya-vrtti-manti
paśyanti pānti kalayanti ciram jaganti
ānanda-cinmaya-sad-ujjvala-vigrahasya
govindam ādi-purusam tam aham bhajāmi

angāni — udovi; yasya — čiji; sakala-indriya — svih organa; vrtti-manti — posjeduje funkcije; paśyanti — vidi; pānti — održava; kalayanti — očituje; ciram — vječno; jaganti — svemire; ānanda — blaženstva; cit — istine; maya — pun; sat — stvarnosti; ujjvala — pun najblistavijeg sjaja; vigrahasya — čiji oblik; govindam — Govindu; ādi-purusam — izvornu osobu; tam — Njega; aham — ja; bhajāmi — obožavam.

Obožavam Govindu, prvobitnog Gospodina, čiji je trancendentalni oblik pun blaženstva, istine i stvarnog postojanja, pa je stoga pun najblistavijeg sjaja. Svaki od udova tog transcendentalnog lika u Sebi posjeduje potpune funkcije svih organa, te vječno vidi, održava i očituje beskrajne svemire, kako duhovne tako i materijalne.

Smisao: Nakon što je u prethodna dva stiha opisao Gospodinove zabave, autor (Brahma – prvostvoreno biće u svemiru) u četiri naredna stiha opisuje Gospodinove nepojmljive moći i slave. U ovom stihu autor opisuje moći i slave Gospodinovog lika. Gospodinova ruka može vidjeti. Njegove oči mogu pružiti zaštitu. Svako od Njegovih osjetila i udova ima sve moći svakog drugog osjetila i uda. Gospodinova su osjetila također opisana i u Bhagavad-gīti (13.14):

sarvatah pāni-pādam tat
sarvato ’ksi-śiro-mukham

“Njegove ruke i noge, oči, glave, lica i uši nalaze se posvuda. Na taj način Nad-duša postoji, prožimajući sve.”

Riječ “jaganti” znači da Gospodin u Svojim transcendentalnim zabavama osobno upotrebljava Svoja vlastita osjetila i udove. U izrazu koji počinje rječju “ananda” navodi se razlog zbog kojeg je Gospodinov lik tako čudesan i izuzetan.

(vedski klasik Śrī Brahma-samhitā, tumačenja Śrila Jive Goswamija)

Ostavite komentar:

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)