Vrlo rijetka duša

Vrlo rijetka duša

Bhagavad-gītā 7.19

bahunam janmanam ante
jñanavan mam prapadyate
vasudevah sarvam iti
sa mahatma su-durlabhah

bahunam — mnogo; janmanam — uzastopnih rođenja i smrti; ante — nakon; jñana-van — onaj tko ima potpuno znanje; mam — Meni; prapadyate — predaje se; vasudevah — Božanska Osoba, Krišna; sarvam — sve; iti — tako; sah — takva; maha-atma — velika duša; su-durlabhah — rijetko se može vidjeti.

Nakon mnogo rođenja i smrti onaj tko ima pravo znanje predaje se Meni, znajući da sam uzrok svih uzroka i sve što postoji. Takva velika duša vrlo je rijetka.

SMISAO: Nakon mnogo života predanog služenja ili izvođenja transcendentalnih obreda živo se biće može utemeljiti u čistu transcendentalnom znanju da je Svevišnja Božanska Osoba krajnji cilj duhovne spoznaje. Na početku duhovne spoznaje, dok pokušava odbaciti vezanost za materijalizam, postoji težnja k impersonalizmu, ali daljnjim napretkom spoznaje da u duhovnom životu postoje djelatnosti koje tvore predano služenje. Spoznavši to, postaje privrženo Svevišnjem Gospodinu i predaje Mu se. Tada uviđa da je milost Svevišnjeg Gospodina Krišne sve, da je On uzrok svih uzroka i da materijalno očitovanje ovisi o Njemu. Spoznaje da je materijalni svijet iskrivljeni odraz duhovne raznolikosti i da je sve povezano sa Svevišnjim Gospodinom Krišnom. Tako sve vidi u odnosu s Vasudevom, Šri Krišnom.

Ta univerzalna vizija Vasudeve prethodi potpunu predavanju Svevišnjem Gospodinu Šri Krišni kao najvišem cilju. Takve predane velike duše vrlo su rijetke. Ovaj je stih vrlo lijepo objašnjen u 14. i 15. stihu trećega poglavlja Švetašvatara Upanišade:

sahasra-sirsa purusah
sahasraksah sahasra-pat
sa bhumim visvato vrtva-
tyatisthad dasangulam

purusa evedam sarvam
yad bhutam yac ca bhavyam
utamrtatvasyesano
yad annenatirohati

U Čhandogya Upanišadi (5.1.15) rečeno je – na vai vaco na caksumsi na srotrani na manamsity acaksate prana iti evacaksate prano hy evaitani sarvani bhavanti: “Glavni čimbenik u tijelu živoga bića nije ni moć govora, ni moć gledanja, ni moć slušanja, ni moć mišljenja; život je središte svih djelatnosti.” Slično tome, Gospodin Vasudeva, Božanska Osoba Šri Krišna glavno je biće u svemu. Ovo tijelo posjeduje moć govora, gledanja, slušanja i umnih djelatnosti, ali one nisu važne, ako nisu povezane sa Svevišnjim Gospodinom. Budući da Vasudeva prožima sve i da je sve Vasudeva, bhakta se predaje s potpunim znanjem (vidi Bhagavad-gitu 7.17 i 11.40).

(iz Bhagavad-gīte kakva jest; prijevod i tumačenja A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)

Ostavite komentar:

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)