Nadilaženje patnje

Nadilaženje patnje

Śrimad-Bhagavatam 7.15.24

krpaya bhutajam duhkham
daivam jahyat samadhina
atmajam yoga-viryena
nidram sattva-nisevaya

krpaya — ukazivanjem milosti svim drugim živim bićima; bhuta-jam — zbog drugih živih bića; duhkham — ispaštanje; daivam — ispaštanja koja nameće proviđenje; jahyat — treba odbaciti; samadhina — transom ili meditacijom; atma-jam — patnje koje potječu od tijela i uma; yoga-viryena — primjenom hatha-yoge, pranayame i tako dalje; nidram — spavanje; sattva-nisevaya — razvijanjem brahmanskih odlika ili gune vrline.

Dobrim ponašanjem i slobodom od zavisti osoba treba neutralizirati patnje koje joj nanose druga živa bića, meditacijom u transu treba neutralizirati patnje koje donosi proviđenje, a primjenom hatha-yoge, pranayame i sličnih procesa, treba neutralizirati patnje koje potječu od tijela i uma. Slično tome, razvijanjem gune vrline, posebno u pogledu uzimanja hrane, treba svladati spavanje.

SMISAO: Što se tiče uzimanja hrane, trebamo izbjegavati da zbog toga uznemiravamo druga živa bića ili im nanosimo patnju. Budući da i sami patimo kada nas netko muči ili ubije, ne bismo trebali mučiti ili ubiti bilo koje drugo živo biće. Ljudi ne znaju da će zbog ubijanja nevinih životinja sami morati ispaštati oštre posljedice koje nameće materijalna priroda. Svaka zemlja u kojoj ljudi bespotrebno ubijaju životinje morati će ispaštati ratove i epidemije koje nameće materijalna priroda. Stoga, uspoređujući svoje ispaštanje s ispaštanjima drugih, trebamo biti ljubazni prema svim živim bićima. Patnje koje nameće providnost ne možemo izbjeći i zato se, kada dođu, trebamo potpuno zaokupiti pjevanjem Hare Krišna mantre. Patnje koje potječu od tijela i uma možemo izbjeći primjenom mistične hatha-yoge.

(iz Śrīmad-Bhāgavatama, krunskog dragulja vedske književnosti. Prijevod i tumačenja A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)

Facebooktwitterredditpinteresttumblrmail

Ostavite komentar:

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

  • Kontakt

    Ako imate bilo kakvih pitanja slobodno nam se obratite popunjavanjem obrasca ili nam pišite na e-mail adresu info@sretna-dusa.com

    Kontakt