Svrha Vedskih Spisa

Svrha Vedskih Spisa

Caitanya-caritāmrita Madhya 20.122

maya-mugdha jivera nahi svatah krsna-jñana
jivere krpaya kaila krsna veda-purana

maya-mugdha — opčinjena iluzornom energijom; jivera — uvjetovana duša; nahi — nema; svatah — samim tim; krsna-jñana — znanje o Krišni; jivere — prema uvjetovanoj duši; krpaya — iz samilosti; kaila — predstavio; krsna — Gospodin Krišna; veda-purana — vedsku literaturu i Purane (dopunske vedske spise).

“Uvjetovana duša ne može oživjeti svoju svjesnost Krišne vlastitim naporima, ali Gospodin Krišna je iz bezuzročne milosti sastavio vedske spise i njihove dopune, Purane.”

SMISAO: Uvjetovana je duša zbunjena Gospodinovom iluzornom energijom (mayom). Dužnost maye je da uvjetovanu dušu, koja je zaboravila svoj odnos s Krišnom, drži u tom stanju zaborava. Tako živo biće zaboravlja svoj pravi identitet duhovne duše, brahmana, i umjesto da spozna svoj pravi položaj, smatra sebe tvorevinom materijalne energije. U Šrimad-Bhagavatamu (1.7.5.) je rečeno:

yaya sammohito jiva atmanam tri-gunatmakam
paro ’pi manute ’nartham tat-krtam cabhipadyate

“Pod utjecajem vanjske energije, živo biće, mada je transcendentalno prema gunama materijalne prirode, smatra sebe materijalnom tvorevinom i tako biva izloženo posljedicama materijalnih bijeda.” U ovom je stihu opisano kako maya djeluje na uvjetovanu dušu. Smatrajući sebe tvorevinom materijalne energije, uvjetovana duša služi materijalnu energiju na toliko mnogo načina i postaje sluga požude, gnjeva, pohlepe i zavisti. Na taj način u potpunosti postaje sluga iluzorne energije. Kasnije, zbunjena duša postaje sluga umne spekulacije, ali u svakom slučaju, jednostavno biva prekrivena iluzornom energijom.

Iz Svoje bezuzročne milosti i samilosti, Krišna se inkarnirao kao Vyasadeva da bi sastavio različite vrste vedskih spisa. Vyasadeva je saktyavesa-avatara Gospodina Krišne, koji je veoma milostivo predstavio te spise kako bi osvijestio uvjetovane duše. Na žalost, u današnje vrijeme uvjetovane duše vode demoni, koji ne mare za vedske spise. Mada postoji neizmjerna riznica znanja, ljudi čitaju beskorisnu literaturu koja im neće dati nikakva obavještenja o tome kako da se oslobode okova maye

(iz Caitanya-caritāmrite, krunskog dragulja vedske književnosti. Prijevod i tumačenja A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)

Facebooktwitterredditpinteresttumblrmail

Ostavite komentar:

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *