Otkud zemlji miris?

Otkud zemlji miris?

Bhagavad-gītā 7.9.

punyo gandhan prthivyān ca
tejaś cāsmi vibhāvasau
jīvanam sarva-bhūtesu
tapaś cāsmi tapasvisu

punyah — izvorni; gandhah — miris; prthivyām — zemlje; ca — također; tejah — toplina; ca — također; asmi — Ja sam; vibhāvasau — u vatri; jīvanam — život; sarva — u svim; bhūtesu — živim bićima; tapah — pokora; ca — također; asmi — Ja sam; tapasvisu — onih koji vrše pokore.

Ja sam izvorni miris zemlje i toplina vatre. Ja sam život svega živog i pokora svih pustinjaka.

Smisao: Punya znači ono što se ne raspada, što je izvorno. Sve u materijalnom svijetu ima određeni miris, kao što ga ima cvijet, zemlja, voda, vatra, zrak itd. Neokaljani, izvorni miris koji prožima sve je Krsna. Slično tome, sve ima poseban, izvoran okus i taj se okus može promijeniti miješanjem kemikalija. Tako sve izvorno ima neki miris i neki okus. Vibhavasu znači vatra. Bez vatre ne možemo održavati pogone u tvornicama, ne možemo kuhati itd.

Ta je vatra Krišna. Toplina vatre je Krišna. Prema vedskoj medicini uzrok je loše probave niska temperatura u želucu. Stoga je čak i za probavu potrebna vatra. U svjesnosti Krišne postajemo svjesni da je Krišna uzrok zemlje, vode, vatre, zraka, svih aktivnih načela, svih kemikalija i svih materijalnih elemenata. Dužina čovjekova života također ovisi o Krišni. Stoga milošću Krišne čovjek može svoj život produžiti ili skratiti. Tako je svjesnost Krišne aktivna u svakoj oblasti.

(iz Bhagavad-gīte kakva jest; prijevod i tumačenja A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)

Otkud inteligencija?

Otkud inteligencija?

Bhagavad-gītā 7.10

bījam māṁ sarva-bhūtānām
viddhi pārtha sanātanam
buddhir buddhimatām asmi
tejas tejasvinām aham

bījam — sjeme; mām — Ja; sarva-bhūtānām — svih živih bića; viddhi — znaj; pārtha — o Prthin sine; sanātanam — izvorno, vječno; buddhih — inteligencija; buddhi-matām — inteligentnih; asmi — Ja sam; tejah — moć; tejasvinām — moćnih; aham — Ja sam.

U svakom slučaju sjeme je njihova života Krišna. Prema vedskim spisima Vrhovna Apsolutna Istina (Brahman) Onaj je iz koga sve emanira. Krišna je Parabrahman, Vrhovni Duh. Parabrahman je o

O Prthin sine, znaj da sam izvorno sjeme sveg postojanja, inteligencija inteligentnih i moć svih moćnika.

Smisao: Bījam znači sjeme; Krišna je sjeme svega. Postoje razna živa bića, pokretna i nepokretna. Ptice, zvjeri, ljudi i mnoga druga živa stvorenja pokretna su živa bića, a drveće i biljke nepokretna – ne mogu se kretati, već samo stajati. Svako biće ima jedan od 8 400 000 oblika života; neka su od njih pokretna, a neka nepokretna. soba, a Brahman nije. Neosobni Brahman počiva na osobnom vidu – to je rečeno u Bhagavad-giti. Prema tome, Krišna je prvobitni izvor svega. On je korijen. Kao što korijen drveta održava čitavo drvo, tako Krišna, izvorni korijen svega, održava sve u materijalnom svijetu. To je potvrđeno u vedskoj književnosti (Katha Upanisada 2.2.13):

nityo nityānām cetanaś cetanānām
eko bahūnām yo vidadhāti kāmān

On je vrhovno vječno biće među svim vječnima. On je najviše od svih živih bića i sam održava sav život. Bez inteligencije ne možemo ništa učiniti, a Krišna kaže da je korijen sve inteligencije. Onaj tko nije inteligentan ne može shvatiti Svevišnju Božansku Osobu, Krišnu.

(iz Bhagavad-gīte kakva jest; prijevod i tumačenja A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)

Obožavatelji polubogova

Obožavatelji polubogova

Bhagavad-gītā 7.23.

antavat tu phalam tesām
tad bhavaty alpa-medhasām
devān deva-yajo yānti
mad-bhaktā yānti mām api

anta-vat — uništiv; tu — ali; phalam — plod; tesām — njihov; tat — taj; bhavati — postaje; alpa-medhasām — onih koji nemaju veliku inteligenciju; devān — polubogovima; deva-yajah — obožavatelji polubogova; yānti — odlaze; mat — Moji; bhaktāh — bhakte; yānti — dolaze; mām — Meni; api — također.

Ljudi male inteligencije obožavaju polubogove, a plodovi koje stječu ograničeni su i privremeni. Obožavatelji polubogova odlaze na planete polubogova, ali Moji bhakte na kraju dostižu Moj vrhovni planet.

Smisao: Neki tumači Bhagavad-gīte tvrde da obožavatelji polubogova mogu dostići Svevišnjega Gospodina, ali ovdje je jasno rečeno da takvi obožavatelji odlaze u različite planetarne sustave u kojima žive polubogovi. Obožavatelj Sunca odlazi na Sunce, a obožavatelj poluboga Mjeseca na Mjesec. Slično tome, ako netko želi obožavati poluboga Indru, može otići na planet toga poluboga. Ne bismo trebali misliti da će svatko, bez obzira na to kojeg poluboga obožava, dostići Svevišnju Božansku Osobu. To se ovdje opovrgava, jer je jasno rečeno da obožavatelji polubogova dostižu razne planete u materijalnom svijetu, ali bhakta Svevišnjeg Gospodina dostiže vrhovni panet Božanske Osobe. Netko ovdje može primijetiti da bi obožavanjem polubogova trebalo biti moguće dostići isti cilj, ako su polubogovi različiti dijelovi tijela Svevišnjega Gospodina. Međutim obožavatelji polubogova nisu vrlo inteligenti, jer ne znaju kojem dijelu tijela moraju dati hranu. Neki od njih budalasto tvrde da ima mnogo dijelova tijela i mnogo načina davanja hrane. To nije razborito. Može li itko dati tijelu hranu kroz uši ili oči?

Oni ne znaju da su polubogovi različiti dijelovi kozmičkoga tijela Svevišnjega Gospodina i u svom neznanju misle da je svaki polubog poseban Bog i suparnik Svevišnjega Gospodina. Nisu samo polubogovi dijelovi Svevišnjega Gospodina, već i obična živa bića. U Śrīmad-Bhāgavatamu rečeno je da su brāhmane glava Svevišnjega Gospodina, ksatriye ruke, vaiśye trbuh, a  śūdre noge. Svi oni imaju različite uloge. Onaj tko zna da su i on i polubogovi sastavni djelići Svevišnjega Gospodina, posjeduje savršeno znanje, bez obzira na svoj položaj. Ali ako to ne shvati, odlazi na različite planete na kojima žive polubogovi. Tako se njihovo odredište razlikuje od odredišta koje dostiže bhakta. Rezultati koji se stječu blagoslovima polubogova su prolazni, jer su u materijalnom svijetu planeti, polubogovi i njihovi obožavatelji prolazni. Stoga polubogove obožavaju manje inteligentna živa bića. Čisti bhakta zaokupljen svjesnošću Krišne u predanom služenju Svevišnjega Gospodina dostiže vječno blaženo postojanje, puno znanja, i zato se njegova dostignuća razlikuju od dostignuća obična obožavatelja polubogova. Svevišnji je Gospodin neograničen; Njegova je naklonost neograničena; Njegova je milost neograničena. Stoga je milost koju Svevišnji Gospodin iskazuje Svojim čistim bhaktama neograničena.

(iz Bhagavad-gīte kakva jest; prijevod i tumačenja A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)

Mistično obilje Boga (1.dio)

Mistično obilje Boga (1. dio)

Bhagavad-gītā 9.4.

mayā tatam idamsarvam
jagad avyakta-mūrtinā
mat-sthāni sarva-bhūtāni
na cāham tesv avasthitah

mayā — Ja; tatam — prožimam; idam — ovo; sarvam — čitavo; jagat — kozmičko očitovanje; avyakta-mūrtinā — neočitovanim oblikom; mat-sthāni — u Meni; sarva-bhūtāni — sva živa bića; na — ne; ca — također; aham — Ja; tesu — u njima; avasthitah — nalazim se.

Svojim neočitovanim oblikom prožimam čitav ovaj svemir. Sva su bića u Meni, ali Ja nisam u njima.

Smisao: Svevišnja Božanska Osoba ne može se opaziti grubim materijalnim osjetilima. Rečeno je:

atah śrī-krsna-nāmādi na bhaved grāhyam indriyaih
sevonmukhe hi jihvādau svayam eva sphuraty adah

(Bhakti-rasāmrta-sindhu 1.2.234.)

Ime, slava i zabave Gospodina Šri Krišne ne mogu se shvatiti materijalnim osjetilima. On se razotkriva samo onom tko pod pravilnim vodstvom služi s čistom predanošću. U Brahma-samhiti (5.38.) rečeno je – premānjana-cchurita-bhakti-vilocanena santah sadaiva hrdayesu vilokayanti: osoba koja je razvila transcendentalnu ljubav prema Svevišnjoj Božanskoj Osobi može uvijek vidjeti Govindu u sebi i izvan sebe. Obični ljudi ne mogu vidjeti Gospodina. Ovdje je rečeno da Ga materijalna osjetila ne mogu opaziti, iako je sveprožimajući i svuda prisutan. Na to upućuje riječ avyakta-mūrtinā. Ustvari, premda Ga ne možemo vidjeti, sve počiva u Njemu. Kao što smo već objasnili u sedmom poglavlju, čitavo materijalno kozmičko očitovanje predstavlja samo spoj Njegovih različitih energija – više, duhovne, i niže, materijalne energije. Kao što se sunčeva svjetlost širi čitavim svemirom, Gospodinova energija širi se čitavom kreacijom i sve u njoj počiva.

Ipak ne bismo trebali zaključiti da je Gospodin, budući da se svuda širi, izgubio Svoje osobno postojanje. Da bi opovrgao takvu tvrdnju, Gospodin izjavljuje: „Prisutan sam svuda i sve počiva u Meni, ali sam ipak odvojen.” Na primjer, kralj upravlja vladom, koja je samo očitovanje njegove energije. Razna vladina ministarstva nisu ništa drugo do kraljeve energije i svako ministarstvo počiva na kraljevoj moći. Ipak ne možemo očekivati da kralj bude osobno prisutan u svakom ministarstvu. To je grub primjer. Slično tome, sva očitovanje koja vidimo i sve što postoji. u materijalnom i duhovnom svijetu, počiva na energiji Svevišnjega Gospodina. Do stvaranja dolazi širenjem Njegovih različitih energija. Kao što je rečeno u Bhagavad-gíti – vistabhyāham idam krtsnam: On je nazočan svuda u obliku Svoga osobnog očitovanja, širenja Njegovih različitih energija.

(iz Bhagavad-gīte kakva jest; prijevod i tumačenja A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)

Mistično obilje Boga (2. dio)

Mistično obilje Boga (2. dio)

Bhagavad-gītā 9.5.

na ca mat-sthāni bhūtāni
paśya me yogam aiśvaram
bhūta-bhrn na ca bhūta-stho
mamātmā bhūta-bhāvanah

na — nikada; ca — također; mat-sthāni — u Meni; bhūtāni — čitava kreacija; paśya — pogledaj; me — Moju; yogam aiśvaram — nepojmljivu mističnu moć; bhūta-bhrt — održavatelj svih živih bića; na — nikada; ca — također; bhūta-sthah — u kozmičkom očitovanju; mama — Moje; ātmā — biće; bhūta-bhāvanah — izvor sve pojavnosti.

A ipak sve što je stvoreno ne počiva u Meni. Pogledaj Moje mistično obilje! Premda održavam sva živa bića i prisutan sam svuda, nisam dio ovoga kozmičkog učitavanja, jer je Moje Jastvo sam izvor kreacije.

Smisao: Gospodin kaže da sve počiva u Njemu (mat-sthāni sarva-bhūtāni). To ne bismo trebali pogrešno shvatiti. Gospodin ne vodi neposredno brigu o održavanju materijalnog svijeta. Ponekad možemo vidjeti sliku Atlasa koji drži Zemaljsku kuglu na svojim ramenima i pri tome izgleda vrlo umoran. Ne bismo trebali imati takvu predodžbu o Krišninu održavanju stvorenoga svemira. On kaže da je odvojen od svega, iako sve počiva na Njemu. Planetarni sustavi lebde u prostoru, a taj je prostor energija Svevišnjega Gospodina. Ali On se razlikuje od prostora. On se nalazi na drugom mjestu.

Stoga Gospodin kaže: „Premda počivaju u Mojoj nepojmljivoj energiji, Ja sam, kao Svevišnja Božanska Osoba, odvojen od njih.” To je Gospodinovo nepojmljivo obilje. U vedskom rječniku Niruktiju rečeno je – yujyate ’nena durghatesu kāryesu: „Svevišnji Gospodin provodi nepojmljivo čudesne zabave, 0čitujući Svoju energiju.” Njegova je osobnost puna različitih energija, a Njegove se odluke same ostvaruju. Tako trebamo shvatiti Božansku Osobu. Mi možemo poželjeti učiniti nešto, ali ima toliko mnogo zapreka i katkada ne možemo ispuniti svoju želju. Međutim, kada Krišna želi nešto učiniti, jednostavno zahvaljujući Njegovoj želji sve se odvija tako savršeno da ne možemo ni zamisliti kako se to odvija.

Gospodin objašnjava tu činjenicu: iako održava čitav materijalni svijet, ne dolazi u dodir s njime. O samoj Njegovoj vrhovnoj volji sve se stvara, održava i uništava. On se ne razlikuje od Svoga uma (kao što se mi razlikujemo od svoga sadašnjeg, materijalnog uma), jer je apsolutni duh. Gospodin je istodobno prisutan u svemu, ali običan čovjek ne može shvatiti kako je osobno prisutan. On se razlikuje od materijalnog očitovanja, a ipak sve počiva u Njemu. To je ovdje objašnjeno kao yogam aiśvaram, mistična moć Svevišnje Božanske Osobe.

(iz Bhagavad-gīte kakva jest; prijevod i tumačenja A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)

Bog je prijatelj predane duše

Bog je prijatelj predane duše

Bhagavad-gītā 9.29.

samo ’ham sarva-bhūtesu
na me dvesyo ’sti na priyah
ye bhajanti tu mām bhaktyā
mayi te tesu cāpy aham

samah – jednak; aham – Ja; sarva-bhūtesu – prema svim živim bićima; na – nikoga ne; me – Ja; dvesyah – mrzim; asti – je; na – niti; priyah – drag; ye – oni koji; bhajanti – transcendentalno služe; tu – ali; mām – Mene; bhaktyā – s predanošću; mayi – u Meni su; te – takve osobe; tesu – u njima; ca – također; api – zacijelo; aham – Ja.

Nikome ne zavidim niti sam prema ikome pristran. Jednak sam prema svima, ali onaj tko Me služi s predanošću utemeljen je u Meni, Moj je prijatelj i Ja sam njegov prijatelj.

Smisao: Netko može postaviti pitanje: „Ako je Krišna jednak prema svima i nitko nije Njegov prijatelj, zašto je posebno naklonjen bhaktama koji Ga uvijek transcendentalno služe?” No to nije diskriminacija: to je prirodno. Čovjek u materijalnom svijetu može biti vrlo milosrdan prema drugima, ali je posebno naklonjen svojoj djeci. Gospodin tvrdi da je svako živo biće – bez obzira na oblik koji ima – Njegov sin i zato svakoga opskrbljuje svim životnim potrepštinama. On je kao oblak koji izlijeva kišu svuda: i na kamen i na zemlju i na vodu. No posebnu pozornost poklanja bhaktama. Takvi su bhakte ovdje opisani: oni su uvijek svjesni Krišne i stoga su uvijek transcendentalno utemeljeni u Krišni.

Sam izraz „svjesnost Krišne” pokazuje da su osobe s takvom svjesnošću živi transcendentalisti, utemeljeni u Njemu. Gospodin ovdje jasno kaže – mayi te: „Oni su u Meni.” Prirodno je, kao rezultat toga, Gospodin u njima. To je uzajamno. To također objašnjavaju riječi – ye yathā mam prapadyante tāms tathaiva bhajāmy aham: „Vodim brigu o svakome tko Mi se preda, razmjerno njegovu predavanju.” Ta transcendentalna razmjena postoji zato što su i Gospodin i bhakta svjesni. Kad se na zlatan prsten stavi dijamant, prsten izgleda prekrasno. Tako i zlato i dijamant postaju slavni. Gospodin i živo biće vječno blistaju i kad živo biće postane naklonjeno služenju Gospodina, izgleda kao zlato. Gospodin je dijamant i zato je taj spoj veoma lijep. Živa bića u čistu stanju zovu se bhakte. Svevišnji Gospodin postaje bhakta Svojih bhakta.

Ako u odnosu između bhakte i Gospodina nema razmjene, onda nema personalističke filozofije. U impersonalističkoj filozofiji ne postoji razmjena između Svevišnjega i živog bića, ali u personalističkoj filozofiji postoji. Gospodin se često uspoređuje s drvetom želja, koje daje sve što netko poželi, ali ovdje nalazimo potpunije objašnjenje. Ovdje je rečeno da je Gospodin pristran prema bhaktama. To je očitovanje Gospodinove posebne milosti prema bhaktama. Ne bismo trebali misliti da Gospodin uzvraća u skladu sa zakonom karme. Ta se razmjena odvija na transcendentalnoj razini na kojoj djeluju Gospodin i Njegovi bhakte. Predano služenje Gospodina nije djelatnost materijalnog svijeta; dio je duhovnog svijeta, u kojem vladaju vječnost, blaženstvo i znanje.

(iz Bhagavad-gīte kakva jest; prijevod i tumačenja A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)

Bog je Vrhovna Osoba

Bog je Vrhovna Osoba

Bhagavad-gītā 10.3.

yo mām ajam anādim ca
vetti loka-maheśvaram
asammūdhah sa martyesu
sarva-pāpaih pramucyate

yah — onaj tko; mām — Ja; ajam — nerođen; anādim — bez početka; ca — također; vetti — zna; loka — planeta; mahā-īśvaram — vrhovni gospodar; asammūdhah — nije obmanut; sah — on; martyeṣu — među smrtnicima; sarva-pāpaih — svih grešnih posljedica; pramucyate — biva oslobođen.

Samo onaj tko, neobmanut među ljudima, zna da sam vrhovni gospodar svih svjetova, nerođen i bez početka, biva oslobođen svih grijeha.

Smisao: U sedmom poglavlju (7.3) bilo je rečeno – manusyānām sahasresu kaścid yatati siddhaye: oni koji se pokušavaju uzdignuti na razinu duhovne spoznaje nisu obični ljudi; viši su od milijuna običnih ljudi, koji nemaju znanje o duhovnoj spoznaji. Ali od onih koji pokušavaju shvatiti svoj duhovni položaj najuspješnija duhovno spoznata osoba je ona koja može shvatiti da je Krišna nerođena Svevišnja Božnnska Osoba, vlasnik svega. Samo se na toj razini, kad potpuno shvati Krišnin vrhovni položaj, može potpuno osloboditi svih grešnih posljedica. Gospodin je ovdje opisan riječju aja, koja znači “nerođen”, ali On se razlikuje od živih bića, koja su u drugom poglavlju takoder opisana riječju aja. Gospodin se razlikuje od živih bića koja se rađaju i umiru zbog materijalne vezanosti. Uvjetovane duše mijenjaju tijela, ali Njegovo se tijelo ne mijenja. Čak i kad dođe u materijalni svijet, pojavljuje se kao isti nerođeni Gospodin.

Zato je u četvrtom poglavlju rečeno da Gospodin, zahvaljujući Svojoj unutarnjoj moći, nije pod utjecajem niže, materijalne energije, već je uvijek utemeljen u višoj energiji. U ovom stihu riječi vetti loka-maheśvaram pokazuju da je Gospodin Krišna vrhovni vlasnik planetarnih sustava svemira. On je postojao prije stvaranja i razlikuje se od Svoje kreacije. Svi su polubogovi stvoreni u materijalnom svijetu, ali za Krišnu je rečeno da nije stvoren. Prema tome, Krišna se razlikuje čak i od velikih polubogova kao što su Brahma i Šiva. Budući da je stvoritelj Brahme, Šive i svih drugih polubogova, Vrhovna je Osoba na svim planetima. Šri Krišna se stoga razlikuje od svega što je stvoreno. Onaj tko to shvati odmah se oslobađa svih grešnih posljedica. Da bismo stekli znanje o Svevišnjem Gospodinu, moramo biti oslobođeni svih grešnih djelatnosti. Kao što je rečeno u Bhagavad-gīti, Gospodina možemo shvatiti samo predanim služenjem. Nema drugog načina. Ne bismo trebali pokušavati shvatiti Krišnu kao ljudsko biće.
Nastavak teksta...

Kao što je već bilo rečeno, samo Ga budale smatraju ljudskim bićem. To je ovdje potvrđeno na drugačiji način. Čovjek koji nije budalast, koji svojom inteligencijom shvati prirodni položaj Boga, uvijek je oslobođen svih grešnih posljedica. Ako je Krišna poznat kao sin Devaki, kako onda može biti nerođen? To je objašnjeno u Śrīmad-Bhāgavatamu. Kada se Krišna pojavio pred Devaki i Vasudevom, nije se rodio kao obično dijete; pojavio se u Svom izvornom obliku i potom preobrazio u obično dijete. Svako je djelo, učinjeno po Krišninu nalogu, transcendentalno i ne može biti okaljano materijalnim posljedicama, koje mogu biti povoljne ili nepovoljne. Shvaćanje da u materijalnom svijetu postoje povoljne i nepovoljne stvari manje ili više je tlapnja uma, jer u materijalnom svijetu ništa nije povoljno. Sve je nepovoljno, jer je sama materijalna priroda nepovoljna. Mi samo zamišljamo da je povoljna. Prava povoljnost ovisi o djelatnostima koje se vrše s potpunom predanošću, u duhu služenja u svjesnosti Krišne.

Stoga, ako želimo da naše djelatnosti budu povoljne, trebamo djelovati po uputama Svevišnjega Gospodina. Takve upute možemo naći u vjerodostojnim spisima kao što su Śrīmad-Bhāgavatam i Bhagavad-gīta ili ih možemo primiti od vjerodostojna duhovnog učitelja. Duhovni je učitelj predstavnik Svevišnjega Gospodina i stoga su njegove upute neposredno upute Svevišnjega Gospodina. Duhovni učitelj, svete osobe i spisi naučavaju isto. Između tih triju izvora ne postoji proturječje. Sve što učinimo po njihovoj naredbi oslobođeno je posljedica pobožnih i bezbožnih djela materijalnog svijeta. Bhakta uvijek djeluje u transcendentalnom duhu odricanja i to se naziva sannyasa. Kao što je rečeno u prvom stihu šestoga poglavlja Bhagavad-gīte, onaj tko postupa iz dužnosti, jer mu je to naredio Svevišnji Gospodin, i tko ne traži utočište u plodovima svojih djela (anāśritah karma-phalam) pravi je sannyasi. Pravi je sannyasi ili yogi onaj tko djeluje po nalogu Svevišnjega Gospodina, a ne onaj tko se odijeva kao sannyasi ili izigrava yogija.
Zatvori

(iz Bhagavad-gīte kakva jest, prijevod i tumačenja A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)

Reinkarnacija

Reinkarnacija

Bhagavad-gītā 15.8.

śarīram yad avāpnoti
yac cāpy utkrāmatīśvarah
grhītvaitāni samyāti
vāyur gandhān ivāśayāt

śarīram — tijelo; yat — kao što; avāpnoti — dobiva; yat — kao što; ca api — također; utkrāmati — napušta; īśvarah — gospodar tijela; grhītvā — prihvaća; etāni — sva ta; samyāti — odlazi; vāyuh — zrak; gandhān — mirise; iva — kao; āśayāt — iz njihova izvora.

Živo biće u materijalnom svijetu prenosi svoja različita životna shvaćanja iz jednoga tijela u drugo, kao što zrak prenosi mirise. Tako prihvaća jednu vrstu tijela i ponovno je napušta kako bi prihvatilo drugu.

Smisao: U ovom je stihu živo biće opisano kao īśvara, gospodar vlastita tijela. Ako želi, može dobiti tijelo na višoj razini ili može preći u nižu vrstu života. Ima sićušnu neovisnost. Promjena tijela ovisi o njemu. U trenutku smrti svjesnost koju je stvorilo prenijet će ga u sljedeću vrstu tijela. Ako je razvilo svjesnost mačke ili psa, sigurno će prijeći u tijelo mačke ili psa. Ako je usredotočilo svoju svjesnost na božanske odlike, prijeći će u tijelo poluboga.

Ako je svjesno Krišne, bit će preneseno u duhovni svijet na Krišnaloku i družit će se s Krišnom. Tvrdnja da nakon uništenja ovoga tijela sve biva svršeno je pogrešna. Duša se seli iz jednoga tijela u drugo i njezino sadašnje tijelo i djelatnosti predstavljaju temelj idućeg tijela. Prema karmi dobiva drugačije tijelo i nakon određena vremena mora ga napustiti. Ovdje je rečeno da suptilno tijelo nosi predodžbu sljedećeg tijela i u sljedećem životu razvija drugo tijelo. Ovaj proces seljenja iz jednoga tijela u drugo i borbe za vrijeme boravka u tijelu naziva se karsati, borba za opstanak.

(iz Bhagavad-gīte kakva jest; prijevod i tumačenja A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)

Sjećanje, znanje i zaborav

Sjećanje, znanje i zaborav

Bhagavad-gītā 15.15.

sarvasya cāham hrdi sannivisto
mattah smrtir jñānam apohanam ca
vedaiś ca sarvair aham eva vedyo
vedānta-krd veda-vid eva cāham

sarvasya — svih živih bića; ca — i; aham — Ja; hrdi — u srcu; sannivistah — nalazim se; mattah — od Mene; smrtih — sjećanje; jñānam — znanje; apohanam — zaborav; ca — i; vedaih — kroz Vede; ca — također; sarvaih — sve; aham — Mene; eva — zacijelo; vedyah — mogu spoznati; vedānta-krt —tvorac Vedānte; veda-vit — poznavatelj Veda; eva — zacijelo; ca — i; aham — Ja.

Nalazim se u svačijem srcu i dajem sjećanje, znanje i zaborav. Ja sam cilj proučavanja svih Veda. Tvorac sam Vedānte i poznavatelj Veda.

Smisao: Svevišnji Gospodin prebiva u srcu svih živih bića kao Paramātmā i začetnik je svih djelatnosti. Živo biće u potpunosti zaboravlja svoj prošli život, ali mora djelovati po naredbi Svevišnjega Gospodina, koji je svjedok svih njegovih djela. Tako počinje djelovati u skladu sa svojim prošlim djelima. Dobiva potrebno znanje i sjećanje i zaboravlja prošli život. Gospodin nije samo sveprožimajući, već i lokaliziran u svakom pojedinom srcu. On dodjeljuje različite plodonosne rezultate.

Gospodin se može obožavati ne samo kao neosobni Brahman, Svevišnja Božanska Osoba i lokalizirana Paramātmā, već i kao oblik inkarnacije Veda. Vede pružaju ljudima pravo vodstvo kako bi mogli pravilno oblikovati svoj život i vratiti se kući, Bogu. One pružaju znanje o Svevišnjoj Božanskoj Osobi, Krišni, koji je u inkarnaciji Vyāsadeve tvorac Vedānta-sūtre. Vyāsadevino tumačenje Vedānta-sūtre u Śrīmad-Bhāgavatamu pruža pravo razumijevanje Vedānta-sūtre. Svevišnji Gospodin tako je potpun da radi izbavljenja uvjetovane duše osigurava i probavlja njezinu hranu, promatra njezine djelatnosti i daje joj znanje, u obliku Veda i kao Svevišnja Božanska Osoba, Śrī Krišna, učitelj Bhagavad-gīte.

Stoga zavređuje obožavanje uvjetovane duše. Bog je svedobar; Bog je svemilostiv. Antah-pravistah śāstā janānām. Živo biće gubi sjećanje čim napusti sadašnje tijelo, ali ponovno počinje djelovati na poticaj Svevišnjega Gospodina. Premda zaboravlja, Gospodin mu daje inteligenciju kako bi moglo nastaviti svoje djelatnosti iz prošlog života. Tako živo biće ne samo da uživa ili pati u ovom svijetu, po naredbi Svevišnjeg Gospodina koji se nalazi u njegovom srcu, već i dobiva priliku da od Njega shvati Vede. Ako netko ozbiljno želi shvatiti vedsko znanje, Krišna mu daje potrebnu inteligenciju.

Zašto Krišna izlaže vedsko znanje? Zato što svako živo biće treba shvatiti Krišnu. Vedski spisi to potvrđuju: yo ’sau sarvair vedair gīyate. U svim vedskim spisima, počev od četiri Vede, Vedānta-sūtre, Upanisada i Purāna, veličaju se slave Svevišnjega Gospodina. On se dostiže izvođenjem vedskih obreda, proučavanjem vedske filozofije i obožavanjem Gospodina u predanom služenju. Stoga je svrha proučavanja Veda shvatiti Krišnu. Vede nam pružaju vodstvo zahvaljujući kojem možemo shvatiti Krišnu i proces kojim Ga možemo spoznati.

Krajnji cilj je Svevišnja Božanska Osoba. Vedānta-sūtra (1.1.4.) to potvrđuje sljedećim riječima: tat tu samanvayāt. Osoba može dostići savršenstvo u tri stadija. Razumijevanjem vedskih spisa može shvatiti svoj odnos sa Svevišnjom Božanskom Osobom, slijeđenjem raznih procesa može Mu prići i na kraju može dostići vrhovni cilj – samu Svevišnju Božansku Osobu. U ovom su stihu jasno objašnjeni svrha Veda, razumijevanje Veda i cilj Veda.

(iz Bhagavad-gīte kakva jest; prijevod i tumačenja A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)

Kraljevski put u pakao (1. dio)

Kraljevski put u pakao (1. dio)

Bhagavad-gītā 16.4.

dambho darpo ’bhimānaś ca
krodhaḥ pārusyam eva ca
ajñānam cābhijātasya
pārtha sampadam āsurīm

dambhah — ponos; darpah — oholost; abhimānah — taština; ca — i; krodhah — srdžba; pārusyam — grubost; eva — zacijelo; ca — i; ajñānam — neznanje; ca — i; abhijātasya — onoga tko se rodio sa; pārtha — o Prthin sine; sampadam — odlike; āsurīm — demonskom prirodom.

Ponos, oholost, taština, srdžba, grubost i neznanje – te odlike posjeduju osobe demonske prirode, o Prthin sine.

Smisao: U ovom je stihu opisan kraljevski put u pakao. Demonske osobe žele praviti predstavu od religije i napretka u duhovnom nauku, premda ne slijede načela. Uvijek su ohole i ponosne na svoju naobrazbu ili veliko bogatstvo. Žele da ih drugi obožavaju i zahtijevaju poštovanje, premda ga ne zaslužuju. Ljute se zbog sitnica i govore grubo. Ne znaju što treba, a što ne treba činiti. Sve rade hirovito, po svojoj želji, i ne priznaju nikakav autoritet. Te demonske osobine posjeduju od početka života, od vremena kad su se nalazile u maternici, i s rastom očituju sve te nepovoljne osobine.

(iz Bhagavad-gīte kakva jest, prijevod i tumačenja A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)

  • Kontakt

    Ako imate bilo kakvih pitanja slobodno nam se obratite popunjavanjem obrasca ili nam pišite na e-mail adresu info@sretna-dusa.com

    Kontakt